O nás

Rekreačně výcvikový tábor Osečná

najdete v Severních Čechách poblíž Liberce souřadnice GPS  Loc:  50° 41′ 44.485″ N, 14° 53′ 29.099″ E. Je v krajině se zajímavou historií týkající se Československa a České republiky. Okolí nabízí návštěvu měst Liberec, Česká Lípa, Mimoň, Stráž pod Ralskem a krásu přírody s dominantou Ještědu.

Výcvikový tábor provozuje společnost DISCRET s.r.o. (www.discret.cz), která má známé jméno v Evropě jako jedna z nejlepších společností v oboru svého předmětu podnikání.

Na táboře se Vám budou 24 hodin věnovat instruktoři, kteří mají vojenský a policejní výcvik v ČR a zahraničí, jsou držiteli osvědčení „válečný veterán“ a účastnily se jak cvičení, tak mise NATO.  Jsou to bývalý příslušníci – velitelé průzkumných a výsadkových jednotek se specifickým výcvikem pro tyto jednotky. V tomto případě je na místě slogan tábora „TADY KONČÍ DEMOKRACIE“. Samotný režim tábora bude veden v mezích těchto jednotek a bude se řídit jejími pravidly.

VÝSTAVBA TÁBORA

Jak náš tábor funguje

V současnosti je tábor ve výstavbě se zaměřením v první fázi na ubytování a sociální zabezpečení, kde se provádí opravy a úpravy ubytovacích prostor, prostor určených k zábavě, prostory hygieny. V další fázi se bude provádět budování parku pro bojovou techniku a prostory jednotlivých cvičišť určené jak k výcviku, tak rekreaci. Současně s budováním probíhají opravy bojové techniky a její příprava k použití, kde se u BRDM (Bronirovanaja Rozvedivateľnaja Dozornaja Mašína) plánuje příprava jízd veřejnosti.

Více o výstavbě našeho táboru

Po ukončení výstavby a oprav výcvikového tábora Osečná nabídne prostor kromě turistiky mnoho outdoorových programů, aktivit a zajímavostí, zejména z prostředí výcviku průzkumných a výsadkových jednotek. Jedná se o následující: lanové centrum s lezeckou stěnou, armádní překážková dráha, airsoftové cvičiště, výcvik v přežití, základní výcvik v boji zblízka a v sebeobraně, ukázky bojové techniky s možností jízd, možnost hledání artefaktů ze všech období v okolí (VVP Mimoň), sportovní a relaxační aktivity na sportovištích, kde jsou v okolí cyklostezky, možnost koupání a opalování, prodejnu „Armyshop“ zaměřenou na airsoft a outdoorové vybavení atd. Tábor Vám nabídne komplexní vybavení a zázemí.

Tábor nabízí tyto aktivity pro domácí i zahraniční občany, kde budou nabízeny programy pro společnosti, firmy, seniory, ženy, zájmové celky a sdružení, vyznavače vojenského umění, techniky a hledače artefaktů z historie ČR, ČSSR a to včetně pobytu vojsk SSSR, a v neposlední řadě rodinám a jednotlivcům. Ubytování bude možné v chatkách, stanech, zemľankách, pod „širákem“, dle přání zákazníka a kapacity tábora. K dispozici bude teplá voda 24 hodin, hlídání tábora, kde tábor bude v nočních hodinách osvětlen.
Hlídání tábora bude mimo ostrahu elektronickou a fyzickou zabezpečeno psem. Proč PES? Pes je vycvičen na vyhledávání omamných prostředků, výbušnin a zbraní. U osoby, skupiny, nebo celku, u kterého bude tento jev zjištěn, bude vyloučen okamžitě z prostoru Tábora. V případě odporu a distribuce těchto věcí bude s danou osobou naloženo tak, jak je to u speciálních jednotek pravidlem a zvykem u zajatců a následně předán policii. Jednoduše na otázku instruktora „ Piješ alkohol, sportuješ?“. Správná odpověď zní: „ Nepiju alkohol a sportuji.“ I když alkohol bude povolen a bude k mání, záleží jen na daném člověku, jak se s tímto jevem vyrovná.

Nezapomeňte „KAŽDÝ Z NÁS, VÁS JE OSOBNOST A ŽIVOT MÁ TAKOVÝ, JAKÝ SI HO UDĚLÁ!!!“
Snahou instruktorů a zaměstnanců tábora bude lidem psychologicky vštěpovat a výcvikem je nenásilně připravovat k následujícím životním potřebám:

• Hrdosti a důvěře v sama sebe, překonat sám sebe
• Že hrdinů jsou plné hřbitovy a vy budete – jste profesionál, připravený zvládat nestandardní situace
• Připraveným štěstí přeje a kdo nezaváhá, zvítězí

Jakýkoliv výcvik má smysl pouze tehdy, přivede–li člověka na samý pokraj jeho fyzických a psychických sil.
Psát a mluvit se dá o všem nekonečně dlouho, ale když se sami rozhodnete přijet, uvidíte co ve Vás je.
Zajímá Vás vojenský výcvik a dril? Nezažili jste to a chcete to zkusit? Chcete sami sobě dokázat, že jste tvrdý/á, houževnatý/á, psychicky odolný/á a překonat sám sebe? Máte možnost to sami sobě a okolí dokázat, v místě „TAM KDE KONČÍ DEMOKRACIE!!!“ na rekreačně výcvikovém táboře Osečná.

Technika

S čím pracujeme

K dispozici bude vysvětlení, prohlídka a jízdy na bojové technice a výuka použití ručních zbraní.
V technice se jedná o motocykl BMW se sajdkou (používal Wermacht ve 2 sv. válce), terénní automobil ARO (GAZ 69), PLDVK (protiletadlové dvojče) bez podvozku PV3S, TATRA 805 štábní, funkční centrála, POKA (polní kuchyň), ženijní nářadí, BRDM 2 RCH, BRDM PT s šestí 9M14 Maljutka.

Ve zbraních se jedná o Sa vz. 58, Sa vz.58 V, Ak 47, RGF 1, RPG 75 (tzv. kobylka). Všechny zbraně jsou znehodnoceny a nelze je užít ke střelbě.

* Muzeum techniky – jedná se o veškerou bojovou techniku, se kterou se na táboře setkáte.

* Pojízdná technika :
Motocykl BMW, ARO (GAZ 69), BRDM, TATRA 805

AIRSOFT

Hřiště airsoft – paintball

Hřiště – bojové cvičiště bude ve výstavbě jako druhé v součinnosti s budováním překážkových drah. Do cvičiště budou patřit i některé překážky z překážkových drah, kde nebude chybět věž, nebo-li stanoviště pro odstřelovače, různý systém okopů a zákopů, maketa budovy a dalších překážek a nástrah pro cvičící.

Cvičící – návštěvníci si pro tyto aktivity budou moci zvolit, zda pojedou na základě vlastní taktiky nebo využijí nabídky, v které jsou zejména taktiky speciálních operací a to:

1. Boj proti terorismu
2. Bojové dovednosti na válčišti pro průzkumné a výsadkové jednotky
3. Zajištění a doprovod VIP osob a doprovod konvojů
4. Odstřelovač, jeho výcvik a úkol v boji, včetně boje proti němu
5. Vyšší stupeň výcviku „ Bojová mise s taktickým námětem.“

Ukázka bojové mise

Zkuste si bojovou misi v teamu – skupině, a ukažte, jak jste připraveni. Pokud jste prošli výcvikem ve středisku Osečná, tak by neměl být sebemenší problém. Připravíme pro Váš team misi s těmito prvky a samoskou pod taktickým námětem s mnoha změnami, které se mohou vyskytnout v reálném boji.
Jako příklad uvádíme :
Průzkumná skupina speciálních sil pod krycím názvem a volacím znakem „ALFA“ má překročit státní hranici nezávislého státu Barbara s úkolem:

–  V prostoru XY najít zajatecký tábor, kde místní ozbrojená gerila drží generála mírových sil a dalších 6 příslušníků mírových sborů. Vašim primárním cílem je osvobodit generála a deportovat ho do 23,00 hod. BRAVO do prostor XY, kde bude společně s Vaší skupinou vyzvednut a převezen do mírového prostoru. Sekundárním cílem je s generálem osvobodit dalších 6 příslušníků mírových sborů, a dále plnit úkol stejně jako v případě primárního úkolu.

–    Získané zpravodajské informace: Nepřítel – v prostoru se nachází strážní jednotka do stupně družstva, která se střídá v střežení v intervalech 2 hodin. V severní části objektu střežení je strážní věž s kulometem a obsluhou, palbou může pokrýt 2/3 tábora zejména ubikace zajatců. V táboře má dle zjištění nepřítel pouze ruční zbraně. Místní obyvatelstvo – na spolupráci místního obyvatelstva nelze spoléhat, jelikož je nedůvěra v síly, které jsou nasazeny k osvobození od násilných akcí gerily. Místní obyvatelstvo žije ve strachu a cizí osoby či jednotky hlásí gerile. Informace o cíli – Váš primární cíl zachycen naposledy satelitem v 0,15 hod. času BRAVO.

–    Další informace: Výstroj a výzbroj stanoví velitel skupiny, který odpovídá za připravenost. Nácvik osvobození skupina provede ve vybraném prostoru. Skupina se přesune do prostoru plnění pěšky. Doba plnění 24 hodin. Velitel skupiny určí signály pro dorozumění ve skupině. Rádiové spojení po splnění úkolu, v případě nouze jinak radiový klid. Pokud skupina nebude na místě vyzvednutí ve stanovenou dobu je další prostor XY + 02,00 hod. po uplynutí času Sierra. V případě, že nebude počasí, nedostupnost atd., převede skupina pěšky cíl do sektoru XY, kde jsou již mírové sbory. 
–    Hlášení o připravenosti skupiny podejte v 18,00 hod..
ATD z výše uvedeného vyplývá, že komplexní odborný výcvik je potřebný, a že bojový úkol je zpravidla vždy položen jen na daném veliteli. Dále, jak jste pochopili z příkladu,  byste měli znát časy používané v armádách, zejména u speciálních jednotek (pohybujete se ve světových časových pásmech), hláskovací-fonetickou tabulku, řízení směru postupu při plnění úkolu, vyznačení plochy a navádění vrtulníku na přistání, navádění paleb letectva/dělostřelectva pro vaši potřebu, podporu a pomoc atd..